ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์
Assistant Professor Kulwadee Somboonviwat, Ph.D
.

E-mail: kulwadee[at]eng.src.ku.ac.th

Personal Website: kulwadee.g-set.co

Persoanl Page at eng.src.ku.ac.th

ORCID Google Scholar DBLP
LinkedIn KUForest ResearchGate

ตำแหน่งข้อมูลติดต่อการศึกษารางวัล
โครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนานิสิตประวัติการทำงาน
งานบริการวิชาการความเชี่ยวชาญและงานวิจัยผลงานตีพิมพ์การฝึกอบรม

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน         
นักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ
(Green-Smart Energy Technology: G-SET Research Unit)

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (G-SET Research Unit)

ห้องวิจัย G-SET ชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

อีเมล์:  kulwadee [at] eng.src.ku.ac.th

การศึกษา

พ.ศ. 2551         
Ph.D. in Information and Communication Engineering
The University of Tokyo, Japan
Ph.D. Dissertation: Research on language specific crawling and building of Thai Web archive

พ.ศ. 2548
M.Sc. in Information and Communication Engineering
The University of Tokyo, Japan
Master Thesis: Simulation study of language specific web crawling

พ.ศ. 2543
B.Eng. in Computer Engineering (1st Hons.)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
Senior Project: Data mining (artificial neural network)

รางวัล

พ.ศ. 2555
Hitachi Research Fellowship 2012

พ.ศ. 2549-2551
Tonen International Scholarship

พ.ศ. 2545-2548
Panasonic Scholarship

พ.ศ. 2542
SCG Talent Scholarship 1999

โครงการวิจัย

On-going Research Projects:

No.Project titleFunding agency
 1.An information System for Expressway maintenance operations and planningSIIT, Thammasart University
EXAT (Expressway Authority of Thailand)
2. Application Programming Interface (API) for InfraDoctorSIIT and Shutoko Engineering (Japan)
3.Genomic Database and Web User Interfaces for Research Network on Disease Resistance in ShrimpThe International Genomics Research Network on Disease Resistance in Shrimp, Chulalongkorn University

Completed Research Projects:

No.Project titleFunding agency
1. Shrimp Immunity and its Application in Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) (2015)National Research University Project, Office of Higher Education Commission
 2.Shrimp MicroRNAs Involved in Pathogen Infection Response (2014)The Ratchadapisek Sompoch Endowment Fund, Chulalongkorn University
 3.Telecommunication Assets Management (2014)Provincial Electricity Authority (PEA), THAILAND
4.Efficient, Scalable, Alignment-Free DNA Barcoding Method for Arbitrary Similarity Scoring Scheme (2012)Hitachi Research Fellowship, JAPAN
5.Efficient Crawling of Web 2.0 Applications (2011)International College, KMITL

โครงการบริการวิชาการ

โครงการพัฒนานิสิต

ประวัติการทำงาน

Academic Position:

2009-2010Researcher/Lecturer
Thai-German Graduate School of Engineering
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2010-2013Lecturer / Faculty Member in charge of B.Eng. in Software Engineering
International Colllege
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
2013-2017Assistant Professor
International College
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
2015-2016Specially Appointed Associate Professor
University of Electro-Communications, JAPAN
2017-2018Assistant Professor
School of Information Technology
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
2018-PresentAssistant Professor / Faculty Member in charge of B.Eng. in Computer and Informatics
Faculty of Engineering Sriracha
Kasetsart University Sriracha Campus

Visiting Researcher:

May-July 2019Visiting Researcher Kitsuregawa Laboratory Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
October-December 2013Visiting Researcher Kitsuregawa Laboratory Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
April 2013Visiting Research Scholoar Wuhan University of Technology
September 2011Visiting Research Scholoar Wuhan University of Technology

Peer-Reviewers and Program Chair:


International/National Journals:
World Wide Web Journal, Cluster Computing, Pattern Recognition Letters, TNI Journal
International/National Conferences:BESC2020, InCIT2020, NCIT2020, ACIIDS2019, ICSEC2019, ACIIDS2018, ACIIDS2017, ACIIDS2016, ACIIDS2015, ACIIDS2014
Program Co-Chair:ACIIDS2014

Invited Talks:

November 2015Invited Speaker: Empirical Analysis of the Relationship between Trust and Ratings in Recommender Systems Iwate Prefectural University, Iwate, Japan
July 2015Invited Speaker: Big Data-Driven Robotics Grasps University of Electro-Communications, Tokyo, Japan
June 2015Invited Speaker: An Overview of Recommender Systems University of Electro-Communications, Tokyo, Japan
May 2015Invited Speaker: Web Information Retrieval University of Electro-Communications, Japan
April 2013Invited Speaker:    Sequence Similarity Search for DNA Barcoding    Recommender Systems Wuhan University of Technology, China
September 2011Invited Speaker:    Web Community Mining and Topic Modeling    Large-scale Web Crawling Wuhan University of Technology, China

งานบริการวิชาการ

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

 • information retrieval
 • data mining
 • data science
 • information systems
 • database systems
 • software development

ผลงานตีพิมพ์

Conference Proceedings

 1. Nguyen, N. T., Attachoo, B., Trawinski, B., Somboonviwat, K.: Intelligent Information and Database Systems – 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 8397, Springer 2014, ISBN 978-3-319-05475-9.
 2. Nguyen, N. T., Attachoo, B., Trawinski, B., Somboonviwat, K.: Intelligent Information and Database Systems – 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 8398, Springer 2014, ISBN 978-3-319-05457-5.

Edited Book Chapters

 1. Somboonviwat, K.: Web Community Discovery and Topic Modeling. Social Media Mining and Social Network Analysis: Emerging Research, pp.72-89, IGI-Global, 2013.

Peer-Reviewed International Journals

 1. Boonchuen, P., Jaree, P., Somboonviwat, K., Somboonwiwat, K.: Regulation of shrimp prophenoloxidase activating system by lva-miR-4850 during bacterial infection. Sci Rep 11, 3821 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-82881-2
 2. Kaewkascholkul, N., Somboonviwat, K., Hirono, I., Tassanakajon, A., Somboonwiwat, K.: miRNAS from shrimp penaeus monodon and its possible role in innate immunity. Fish and Shellfish Immunology. 53:114, 2016.
 3. Kaewkascholkul, N., Somboonviwat, K., Asakawa, S., Hirono, I., Tassanakajon, A., Somboonwiwat, K.: Shrimp miRNAs regulate innate immune response against white spot syndrome virus infection. Dev Comp Immunol. 60:191-201, 2016.
 4. Tamura, T., Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: A method for language-specific Web crawling and its evaluation. Systems and Computers in Japan, 38(2):10-20, 2007.

Peer-Reviewed National Journals

 1. Lertrusdachakul, T., Thiptarajan, K., Ruxpaitoon, K., and Somboonviwat, K.: Dimensional Blurring of Large Face Image Based on Structural Similarity. TNI Journal of Engineering and Technology, 8(2): 18-28, 2020.
 2. Somboonviwat, K., Lertrusdachakul, T.: Unfolding to the Past: Temporal and Dimensional Perception Enrichment for Image Impression Improvement. TNI Journal of Engineering and Technology, 7(2): 115-122, 2019.

Peer-Reviewed International Conferences

 1. Somboonviwat, K., Aoyama, H.: Empirical Analysis of the Relationship between Trust and Ratings in Recommender Systems. The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016), 2016.
 2. Somboonviwat, K., Kaewkascholkul, N., Somboonwiwat, K.:miRNA Workbench: a computational toolkit for miRNA identification and target prediction experiments. International Conference on Bioinformatics 2014 (InCoB 2014), 2014.
 3. Somboonwiwat, K., Kaewkascholkul, N., Ittichaicharoen, N., Somboonviwat, K., Tassanakajon, A.: Identification of MiRNAs and their MiRNA Targets from WSSV-infected Penaeus Monodon. The 10th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference (APMBC 2014), 2014.
 4. Somboonviwat, K.: Web Community Analysis and its Application to Language Specific Crawling. The 6th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC2012), 98:1-98:5, 2012.
 5. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M.: Structure of the Thai Web Graph. AINA Workshops 2008: 1138-1143, 2008.
 6. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M: Connectivity of the Thai Web Graph. The 10th Asia-Pacific Web Conference (APWeb 2008), pp. 613-624, 2008.
 7. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Toyoda, M., Kitsuregawa, M.: Characterization of the Thai Hostgraph. The Second International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC 2008), pp. 359-364, 2008.
 8. Li, L., Yang, Z., Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: User-assisted similarity estimation for searching related web pages. The 18th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext2007), pp. 11-20, 2007.

International Workshops

 1. Somboonviwat, K., Aoyama, H.: Big Data and its Applications to Robotics Grasps. The UEC Shenzhen Symposium on Robotics and ICT 2015, Shenzhen, China, A3-9, 2015.
 2. Somboonviwat, K., Somboonwiwat, K., Tang, S., Tassanakajon, A.: Architecture and Implementation of a Large-scale BATCH BLAST Searches on a Cluster of Workstations. RCICT2011, IT-A06, pp.53-58, 2011.
 3. Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: Inferring Link Behavior from the Connectivity Distributions of Web Pages. DEWS2008, A1-1., 2008.
 4. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Toyoda, M., Kitsuregawa, M.: Thematic and Temporal Analysis of Thai Web Communities. The 70th National Convention of IPSJ, 6J-1, 2008.
 5. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M.: A Preliminary Study on the Extraction of Socio-topical Web Keywords. The International Workshop on Scalable Web Information Integration and Service (SWIIS2007), pp.74-82, 2007.
 6. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Finding Thai Web Pages in Foreign Web Spaces. ICDE Workshops 2006: 135, 2006.
 7. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Simulation Study of Language Specific Web Crawling. ICDE Workshops 2005: 1254, 2005.

National Conferences (Japan)

 1. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Inferring Link Behavior from the Connectivity Distributions of Web Pages. Proceedings of Data Engineering Workshop (DEWS2008), A1-1, 2008.
 2. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Finding Thai Web Pages in Foreign Web Spaces. Proceedings of Data Engineering Workshop (DEWS2006), 3A-i6, 2006.
 3. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Simulation Study of Language Specific Web Crawling. Proceedings of the International Special Workshop on Databases For Next Generation Researchers In Memoriam Prof. Yahiko Kambayashi (SWOD2005), pp.142-145, 2005.

National Conferences (Thailand)

 1. Sirirapa, P., Payokhajornkit, S., Yothinruengrong, K., Somboonviwat, K., Waraporn, N.: Arogya Chatbot: Using Web FAQ to Recommend Thai Herbal Medicine — an Information Retrieval based Approach. The 9th National Conference on Information Technology (NCIT2017), 2017. (in Thai)

การฝึกอบรม